کتاب‌های تالیفی

taxi

راننده تاکسی، نوشته‌ی محمود فرجامی، مجموعه داستان کوتاه طنزآمیز، نشر نی، چاپ نخست: ۱۳۸۸، تهران

نسخه الکترونیک از  سایت فیدیبو

—————–

طنزنوشته‌ها

گزیده ده‌سال طنزنوشته‌های سیاسی و اجتماعی محمود فرجامی (جلد اول «خنده و خاموشی» (۱۳۸۳-۱۳۸۹)، جلد دوم «ضدفراموشی» (۱۳۸۹-۱۳۹۳)، نشر اچ اند اس، ۲۰۱۶، لندن

قابل خرید به صورت کاغذی و ای‌بوک از سایت آمازون (جلد اول + جلد دوم)

—————–

Desteny

قصه‌ی قسمت، نوشته‌ی محمود فرجامی، داستان بلند طنزآمیز، نشر اچ اند اس، ۲۰۱۲، لندن

قابل خرید به صورت کاغذی و ای‌بوک از سایت آمازون

—————–

Good-Stories

قصه‌های خوب برای گنده‌های خوب، نوشته‌ی محمود فرجامی، مجموعه پارودی بر داستان‌های پندآموز

نشر حوض نقره، چاپ نخست: ۱۳۹۲، تهران

—————–

Dic-Stu

فرهنگ واژگان خوب برای دانشجویان خوب، نوشته‌ی محمود فرجامی، واژه‌نامه‌ی طنزآمیز،نشر تیسا، چاپ نخست: ۱۳۹۲، تهران

—————–

Front-Taxi-HandS

راننده تاکسی (کامل)، نوشته‌ی محمود فرجامی، مجموعه داستان طنزآمیز، نشر اچ اند اس، چاپ نخست: ۲۰۱۱، لندن

 قابل خرید به صورت کاغذی و ای‌بوک از سایت آمازون